UA-33449711-6 Doorschijnendheid en kracht in het leven is om te kunnen sympathiseren - Jan Jansen

Dagelijkse Poetry Portaal – Easy Branches

Menu
Delen naar vrienden :

Doorschijnendheid en kracht in het leven is om te kunnen sympathiseren

Doorschijnendheid en kracht in het leven is om te kunnen sympathiseren

Doorschijnendheid en kracht in het leven is om te kunnen sympathiseren

Doorschijnendheid en kracht in het leven is om te kunnen sympathiseren

 
Er schuilen zich velen gevaren in ons leven vooral als we iemand ontmoeten die een kwaadwillige karaterfout heeft of maakt en het zelf niet inziet of wil inzien.
Waardoor er juist nog meer moeilijkheden kunnen komen in de toekomst door een omgang met individuen die deze persoonlijkheid hebben of het zich aanwenden.
Er zijn mijn inziens geen personen die daar op wachten, eenieder wil graag een vreedzaam leven zonder frustraties, zodat ze ontspannen en zorgzaam verder kunnen gaan.
Onbedachtzame mensen die niet nadenken maken problemen, anderen willen met genoegen leven in harmonie met elkander in een vriendschappelijke sfeer.
Iedereen kan wel eens een woordenstrijd hebben met elkaar, in een tweespraak kan het met onderhandelen in een discussie snel opgelost worden.
Waarna er door vredevol overleg over een meningsverschil alles uitgepraat en weer bijgelegd kan worden met een vredesverdrag tezamen in alle tevredenheid.
Karaktereigenschappen veranderen snel op onze planeet vooral als we ouder worden en meer ervaringen hebben door verstandiger te reageren op voorvallen.
Erg belangrijk is om nooit de disculpatie van onschuld te verliezen, daarmee kunnen we de zuiverheid van onze geest behouden en alles oplossen met elkaar.
Dan kunnen we in iedere conversatie onze gedachtewisseling verstaanbaar overbrengen aan anderen.
Waarbij we in staat zijn om bij elk begane fout of meningsverschil ons te verontschuldigen en te verzoenen met een overeenkomst en eensgezindheid.
Een beraadslaging tussen twee of verscheiden individuelen is een diplomatieke constatering.
Om zo te realiseren dat iedereen een handicap heeft met tekortkomingen en die verkeerd kan interfereren.
Daar waar een goede wil is met inteligente personen is alles in harmonie te verhelderen en zich verontschuldigen waarna een ieder het zal begrijpen.
Verenigd tezamen zijn is samen weer sterk, om dan na een conflict communicatie te komen met een gelijkwaardig akkoord en besluitvorming is dat de uitweg voor wederkerige eendracht.
Sympathie tonen en elkaar aanvoelen na een fatsoenlijke gedachtewisseling door onwillige vergissingen direct te vergeten.
En wat daarnet gebeurd is, behoord tot historie en verledentijd om zo verder te gaan met een vreedzame geest nadenkend over de toekomst is het teken van volwassenheid.
Feitelijkheden zijn nimmer meer terug te draaien, maar na een excuus en begrijpelijke verklaring hebben we het daarna wel begrepen met een acceptatie.
Dan door vergeving te schenken het door de vingers zien en het veronachtzamen in onze geest waarmee we verder kunnen met de innerlijke rust in ons leven.
Elkaar vergiffenis schenken door de oprechtheid van ons karakter toont aan dat wij de doorschijnendheid en kracht in het leven hebben om sympathie te kunnen opbrengen.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Categories:   Nederlands

Comments


*

Follow Me on Twitter