UA-33449711-6 Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt - Jan Jansen

Dagelijkse Poetry Portaal – Easy Branches

Menu
Delen naar vrienden :

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt

 

Het zal ons leven meer inhoud geven en zinvoller maken als we een ruggesteun voor anderen kunnen zijn.
Bij ondersteuning aan de maatschappij helpen we iedereen en als de kaars bij anderen brand kunnen wij ook genieten van het kaarslicht.
De klok blijft tikken aangezien dat de tijd niet stil staat en iedere seconde die een uurwerk slaat zal nooit meer terug komen en is over en uit.
Vandaar dat wij goed moeten begrijpen dat we iedere minuut goed moeten benutten met genot en opgetogenheid.
Met in onze gedachten een vooruitgang voor de toekomst zonder ellende.
Zodat wij achteraf niet hoeven te treuren doordat we het onjuist besteed hebben.
Aangemerkt dat tijd voor iedereen is gelimiteerd tot 24 uren per dag en niemand weet wanneer zijn laatste uur zal slaan.
Daaruit blijkt dat wij beter kunnen genieten van iedere oogwenk en alle tijd die wij krijgen bruikbaar, dienstelijk en pragmatisch spenderen.
De tijd doorbrengen voor een verbetering van de maatschappij lijkt soms verloren tijdsruimte te zijn maar dat is bijwijlen verkeerd gezien.
Door anderen te helpen kunnen wij hun gedragslijn constateren in hun doen en laten van handelswijze en optreden, wat een voordeel is.
We kunnen deze vrije tijd ook toekennen aan onszelf om vervolgens ernaar te streven om ons tevreden en gelukkig te voelen.
Wat vanzelfsprekend onbetaalbaar cruciaal is en van levenbelang is in onze levensloop.
Het mooiste is om de tijd zo te kunnen combineren met iets waar wij zelf veel plezier aan beleven vanuit ons hart.
Een wens die iedereen graag in vervulling ziet gaan is om datgene te doen waar zij ook nog eens hun levensonderhoud mee voorzien.
Toepasselijke en behulpzame dingen doen waar wijzelf de beste innerlijke gevoelens bij hebben dat geeft ons de vergenoegdheid.
Goedkeuring van anderen of die nu bevordelijk of onnuttig zijn in hun gedachtengang is geheel zinloos als wij er ons goed bij voelen.
Verstandig is om ons tijdsbestek gebruik te maken van tevredenstellende inspanningen waarvan wij gelukkig worden.
Meningvol iets ter hand nemen is waar het leven omdraaid of het nu een opoffering is voor een ander of onszelf dat maakt niet uit.
Met offers kunnen we doorgaans financieel niets in de wacht slepen maar dat is helemaal niet voornaam in een mensenleven.
Goede gevoelens zullen ons inspireren voor een rijkelijk leven met veel vreugdevolle tijden en een gemeende glimlach.
Aangezien wanneer de zon eerst in ons hart schijnt voelen wij de warmte van de zonnestralen op iedere plaats waar wij zijn in de wereld.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Categories:   Nederlands

Comments


*

Follow Me on Twitter