UA-33449711-6 Overbelasting van onze geest is vaak door ontevredenheid - Jan Jansen

Dagelijkse Poetry Portaal – Easy Branches

Menu
Delen naar vrienden :

Overbelasting van onze geest is vaak door ontevredenheid

Overbelasting van onze geest is vaak door ontevredenheid

Overbelasting van onze geest is vaak door ontevredenheid

Overbelasting van onze geest is vaak door ontevredenheid

 

Jammer genoeg heeft ons leven niet alleen maar mooie kanten maar ook onverklaarbare en ongewenste gebeurtenissen die erg mysterieus kunnen zijn.
Bij onze opvoeding proberen onze ouders ons overal op voor te bereiden maar dat is bij sommige aangelegenheden gewoon onmogelijk die zullen raadselachtig gebeuren.
Onze ouders hebben alle moeilijkheden die zij met eigen ervaringen hebben doorstaan in het leven aan ons geleerd om ons te behoeden daarvan uitgesloten te blijven.
Maar onverwachte en geheimzinnige gebeurtenissen daar is geen tegengif voor dat overkomt ons gewoon en dan moeten we direct met ons instinct en intuitie optreden.
Want ons eigen leven en de natuur zijn onvoorspelbaar op deze aardbol, niemand krijgt een biografie op voorhand, dus het word een levensavontuur met wisselvalligheden van vreugde en verdriet.
Alles wat we geleerd hebben zowel van onze ouders en met cursussen op school is in de theorie allemaal haalbaar.
Alleen in het dagelijkse leven onze realiteit kan het een grote tegenstelling zijn en we kunnen de lichameljkekracht hebben, maar emotionele gevoelens daar zijn geen lessen voor en ook geen medicijnen.
Op het tijdstip dat wij daarmee in aanmerking komen kan onze geestelijke lichaamskracht en ruggegraat nog zo groot zijn, maar emotioneel zijn wij een wrak.
Door gevoelsaandoeningen die ontstaan zijn door liefde of persoonlijke vernedering daardoor geraakt een ieder sentimenteel individu kwetsbaar en van streek.
Geëmotioneerde personen kunnen daardoor overstuur geraken en geheel buiten het boekje treden door onmacht en uitwerking op hun zelfbeheersing die ze verliezen.
Ze zijn dan in staat tot onvergeeflijke dingen te doen die het voorgevallen niet zullen verhelpen maar het alleen maar verergeren met alle gevolgen aandien allemaal gedaan in secondes.
De innerlijke stemming van een mens beheersen en onder bedwang kunnen houden is een diplomatieke aanpak bij zulke onvoorspelbare en plotselinge onvoorbereide situaties.
Ieder mens heeft emoties en zal deze niet altijd publiekelijk willen tonen, maar we kunnen wel vaststellen door eigen ervaringen dat het erg moeilijk is om die onder controle te houden.
Tijdstippen waarop dit voor onszelf voorkomt dat we emotioneel getroffen worden is het een test hoe machtig onze beheersbaarheid is en ons kan vertegenwoordigen op dat ogenblik.
Kunnen we normaal functioneren bij een ontdoening van ons gestel en emotionele pijn of springen we uit de band en verliezen we de controle over onszelf en de stand van zaken.
Teergevoelige conflicten zijn moeilijk te beheersen door de onverdraaglijke woorden of belevenis die we ervaren en er in seconden over en weer tegenreacties volgen.
Op deze tijdstippen moeten we de realiteit van het leven onder ogen kunnen zien dat het niet altijd rozegeur en maneschijn is maar een leven met een constant leerproces.
Laat ons niet van de kaart vegen doordat en probeer het met een glimlach te verdoezelen, want we weten het nu, na dat zoiets gebeurd is.
Hiermee kunnen we ondervinden waar wij staan of welke plaats we zijn toebedeeld door de natuur, persoonlijk contact of aangelegenheid.
Overbelasting van onze geest is vaak door ontevredenheid een verandering zal alleen maar plaatsvinden ingeval :
Wijzelf de eerste steen gooien of zo intelligent zijn om de eerste steen te plaatsen in een nieuwe omgeving waar we verder kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst en daarmee het onuitstaanbare lotgeval overwinnen.

 
 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Categories:   Nederlands

Comments


*

Follow Me on Twitter