Superieure wijzigingen tot stand brengen in hoogsteigen persoon

  Superieure wijzigingen tot stand brengen in hoogsteigen persoon   Het leven is


Pad naar de Verbanning 2015

Pad naar de Verbanning   In het leven kunnen wij veel dingen zelf bepalen over hoe wij ons gedragen. Wij hebben zelf de keuze op welke ma


Een van de Geheimen van Succes is niet Overmoedig te Zijn.

Een van de Geheimen van Succes is niet Overmoedig te Zijn   Er is niets ergers in het leven dat als we problemen hebben met onze gezondheid en t


Miscommunicatie Creëert Onenigheden, het is aan Beide Partijen om daar een Oplossing op te Vinden

Miscommunicatie Creëert Onenigheden, het is aan Beide Partijen om daar een Oplossing op te Vinden.   Verbijstering is een schok in een relatie e


We beseffen nooit de waarde van water totdat de bron droog is.

We beseffen nooit de waarde van water totdat de bron droog is   Wij hebben goed geleerd op school en voor een diploma geslaagd, dus we z


Geld.

Geld , Het kan U maken en breken. Er zijn er velen al door bezweken. Ze konden de weelde en rijkdom niet dragen. Al dat tellen en vele vragen.


Leren is een Oneindig Proces, want er is Geen Kortere Weg naar Succes.

Leren is een Oneindig Proces, want er is Geen Kortere Weg naar Succes   Spreekwoorden inspireren veel mensen door de naar waarheid gekozen woorde


Kalm Blijven.

Kalm Blijven   Iedere situatie waar wij in komen is het beter om kalm te blijven. Niet in paniek te raken en niet te denken dat U in een paniek s