Dapperheid.

Dapperheid.

 

Je moet moedig zijn om de uitdaging aan te gaan.
Sterk in je schoenen staan en weten wat jij wilt.
Voor niks uit de weg gaan en op de trein rails blijven die maar een richting kent.
De richting blijven gaan die jij gekozen hebt met of zonder hindernissen.
Jouw eigen niet laten beïnvloeden of imponeren door anderen.
Alle gevaren tegenslagen op de koop toe nemen en door gaan.
Eerlijk blijven handelen en alles in balans afhandelen.
Alles goed inschatten en daarna afwerken volgens plan.
Dat vermijden wat een groot risico meebrengt.
En voor een andere snelle oplossing zoeken als er risico op de loer ligt.
Zeker zijn van je zaak en op een beter niveau concentreren als je rivaal.
Met gelijke munt terug betalen zoals ze jouw wilden betalen.
Een ander nooit het gevoel geven dat jij meer bent dan hun.
Proberen met wederzijds respect en zelf verzekerdheid je goal te bereiken.
Geen ijzer met handen proberen te breken maar te smeden in het vuur.
Als er vuur is het zo gebruiken dat jij je eigen niet brand.
Breng de moed op om te handelen met vrede.
Toon jouw dapperheid in het leven.
Als een vriend voor het leven.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid
Auteur Jan Jansen