Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren 

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren

 Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbarenGeld kan een alternatief bieden voor veel dingen, maar niet alles is te koop.

Contanten onverstandig verwerven of uitgeven kan de groeiende wortel van kwaad zijn die zal ontstaan in het voortbestaan in ons alledaagse leven.

Het gevaarlijke schuilt in de materie dat ieder levend menselijke wezen het nodig heeft en door egoïstische hebzucht ook wil bezitten.

Helaas of gelukkig is niet alles met geld te bemachtigen, maar sommigen of mensen in nood hebben er alles voor over,  zodat de manier waarop ze het incasseren niet meer uitmaakt.

Ofschoon het terecht of on gerechtelijk verkregen wordt maakt hen niet meer uit, respect of schaamtegevoel is verdwenen, want ze willen uit de zorgen geraken of kapitaal hebben.

Vele criminelen hadden eerst voordat ze een misdaad hadden begaan een normaal justitieel inkomen, maar dat was niet genoeg voor de aangenomen levensstijl.

Wanneer we van een broodwinning genieten, maar niet over een stelselmatig uitgaven plan beschikken kan het wel eens verkeerd gaan bij teveel uitgaven.

Belanden we in een spiraal of cirkel waarin we onze debet verplichtingen niet meer kunnen vervullen en het uitstaande bedrag bij wanbetaling verhoogt word.

Bij een ongelukkig geval komt er een deurwaarder aan te pas met nog meer kosten of wacht er gevangenis straf op ons, waarmee ons dagelijkse leven word verstoort.

Het moment dat we schuldeisers in onze levenswandel ontmoeten is er al een verstoorbaar feit door onszelf gepleegd en die willen schikkingen met rente.

Onszelf in de nesten gewerkt door verbintenissen niet na te komen, waarna er schulden ontstonden die de schaduwzijde van onze betrouwbaarheid laat zien.

Een intelligente persoon wil niet te hebberig zijn en zal een stapje terug doen daarmede misschien de totale lasten te kunnen overzien en betalen.

Door meer verdiensten met werken te creëren of om bezittingen te verkopen en uitstaande schulden in te lossen of om een lening af te sluiten die de lasten verhoogt.

De ondoordachte individu gaat respectloos en schaamteloos op clandestiene manieren zijn problemen of hebzucht oplossen, wat eens ongunstig zal aflopen.

Als er hebberigheid plaatsvindt dan is het echte kwaad geschied bij een sterveling met een aangenomen delinquente denkwijze.

Bij deze personen heeft respect, eerlijkheid of eerbaarheid totaal geen waarde en is er maar één intentie en dat is een ander zijn bankbiljetten en bezittingen binnenhalen.

Zulke personen hebben geen gewetenswroeging, medelijden, troost of schuldbesef met wat ze bij een ander aanrichten, zij zien het als een succesvolle zegepraal.

Ze kunnen beter acteren als een film acteur, en hun innerlijke karakter zullen wij nooit beproeven alles is gemaskerd met geheimen en mythologisering door onwaarheden.

Goede en slechte tijden, zoals geld zijn schaduwzijde heeft bij niet te trotseren hebberigheid en ontoereikbaarheid in nood kan het een zachtmoedige kat veranderen in een kwaadaardige leeuw.

Cash kan een grote schuldige zijn in ons leven voor het kiezen van een levenspad tussen goed en kwaad, weet er beheerst mee om te gaan en leef niet boven ons niveau of onze afkomst.

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren, maar het kwaad zal nooit winnen van gerechtigheid in een vredelievend mensenleven. 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid 

auteur © @auteurjanjansen @bestenieuws www.auteur.janjansen.guru 

Read Other Stories

Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn.

 Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn   Alle dagen in ons leven zijn gelukkig niet het zelfde en a...

Als er Iets voor Ons Bestemt is, Hoeven We er Niet voor te Bedelen.

Als er Iets voor Ons Bestemt is, Hoeven We er Niet voor te Bedelen   Er zijn zoveel dingen waar we in kunnen geloven in ons  leven. Daar z...

Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel.

 Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel   Er zijn personen in ons midden die altijd snelle beslissingen nemen. Hebben...

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn.

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn   Het leven kan zeer beperkt zijn maar ook veel inh...

immediate for delivery new exclusive hypercars, megacars and supersportcars so as luxury classic sports cars for sale and purchasing

We offer a unique selection of collectibles Artifacts, Sculptures, Jewels and Paintings from World-Wide Artists to sell Global

Be a Contributor and Contribute Your content Post as a Journalist in Easy Branches Global Network