Beslissingen Overwegen.

Beslissingen Overwegen.

 

Beslissingen nemen in Uw leven.
Een beslissing nemen is iets U kan niet meer terug.
Je doet iets en U hebt een verdrag met Uzelf gemaakt.
Beslissing U moet er voor gaan.
Na de beslissing moet U er tegeaan.
Het duurt altijd maar even om het te nemen.
Maar kan U veel problemen geven.
De juiste beslissing geeft het resultaat.
Een resultaat waar U voor staat.
U kunt het vertellen in woorden maar dat willen de meesten niet horen.
Ze willen resultaten en daden zien.
Maar dat kan U niet schelen.
Wat U beslissing is moeten ze maar nemen.
Het is niet anders zo in het leven.
Het is geven en Nemen.
Maar de juiste beslissing is het gene wat telt.
Bij goede daden en resultaten.
Zullen ze U woorden nog vaker horen.
Want tevreden mensen om U heen.
Houd alles op de been.
Iedereen tevreden op het eind.
En niemand kan praten over spijt.
Ik heb er altijd in gelooft.
Dat je woord houden en nakomen je toekomst is.
De beslissing durven te nemen is een grote eer.
Maar hem nakomen doet zeker geen zeer en is een grote eer.
Het zal U zeker helpen in Uw verdere leven.
U kunt alle resultaten en bewijzen laten zien.
Zodat ze U in punten geven een tien.
Doe zo maar voort tot in de hemel poort.
Zo dat ze over U kunnen spreken in volle lof.
En zeggen al zijn beslissingen waren Tof.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid
Auteur Jan Jansen