Waardigheid is Iets dat Niet kan Worden Aangetast.Waardigheid is Iets dat Niet kan Worden Aangetast 

Waardigheid is een waarde die zowel een individuele als een collectieve toepassing heeft op de bevolking van de Global.

De spanning tussen het individu en de sociale omgeving wordt in deze waarde zo op een positieve manier opgelost en gerespecteerd.

Individuele waardigheid laat zich alleen ervaren in het erkend worden door de ander die graag oordelen en beoordelen.

Maar de menselijke waardigheid moet onschendbaar zijn en een ieder moet daar respect voor hebben en zich normaal gedragen tegenover anderen.

Waardigheid moet worden geëerbiedigd en beschermd, want als menseneenheid zijn er geen verschillen we zijn allemaal hetzelfde.

De menselijke waardigheid is niet alleen een grondrecht op zich, maar ook de grondslag van alle grondrechten en waardigheden van respect, rijkdom heeft als mens geen extra waarde.

Overwegende en dat vergeten veel mensen is dat erkenning van de waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle bewoners van de aarde is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

Dit word bevestigt op persoonlijke waardigheid dat deel uitmaakt van het rechtssysteem en word gebruikt om de waardigheid van anderen niet te schenden en dat de menselijke waardigheid gerespecteerd word met gelijke regels.

Niemand wil zijn eigenwaarde en respect verliezen door de houding van een ander die graag kleineerde om zichzelf meer te prijzen.

We kunnen de waardigheid van een ander niet aantasten doordat wij meer geluk hebben gehad bij de geboorte en daardoor een betere plaats hebben in deze maatschappij.

Dat moeten we alleen maar respecteren en waarderen en iedereen in zijn eigen waarde respecteren. 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur http://auteur.janjansen.guru/waardigheid-iets-dat-niet-kan-worden-aangetast.htmlLees Meer Gedichten.......   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie #easybranches #janjansen  Read Other Stories

Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn.

 Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn   Alle dagen in ons leven zijn gelukkig niet het zelfde en a...

Als er Iets voor Ons Bestemt is, Hoeven We er Niet voor te Bedelen.

Als er Iets voor Ons Bestemt is, Hoeven We er Niet voor te Bedelen   Er zijn zoveel dingen waar we in kunnen geloven in ons  leven. Daar z...

Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel.

 Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel   Er zijn personen in ons midden die altijd snelle beslissingen nemen. Hebben...

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn.

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn   Het leven kan zeer beperkt zijn maar ook veel inh...

immediate for delivery new exclusive hypercars, megacars and supersportcars so as luxury classic sports cars for sale and purchasing

We offer a unique selection of collectibles Artifacts, Sculptures, Jewels and Paintings from World-Wide Artists to sell Global

Be a Contributor and Contribute Your content Post as a Journalist in Easy Branches Global Network