Door schade en schande wordt men een wijzer persoon

Door schade en schande wordt men een wijzer persoon

 Ons bestaan op aarde is een kolossaal lot perikel zonder een gegarandeerd programma.

Voor eenieder de grote levensles die we daarna zelf kunnen perfectioneren met verbeteringen waarbij wij onszelf er gewaardeerd bij voelen.

In onze levensloop gaan wij velerlei type mensen tegenkomen zowel met een betrouwbaar of kwaadaardig karakter.

Daarbij is er voor ons de buitenkans dat wijzelf mogen kiezen om  deze relatie verder voortezetten.

Door middel van een partner, vriendschapsrelatie of connectie en alleen maar een goedendag bij elke ontmoeting ofschoon beter gelijk een volledig afscheid.

Bovendien moeten wij onszelf goed realiseren waarom deze relatie is ontstaan en wat daarvan de reden was.

Dit kan een belangrijke basisbeslissing zijn om een inschatting te kunnen maken welke waarde er aan deze ontstane nieuwe relatie zit.

Om reden dat er in het leven veel psychische tegenslagen voor ons te verduren zullen zijn, door van allerlei voorkomende situaties.

Gelukkig ook tijden dat wij innerlijk denken in ons hart wat is het leven toch geweldig mooi en rechtvaardig.

Ons leven is gewoon één grote uitdaging door onszelf steeds weer te verbeteren en voor te bereiden op een nieuwe tegenslag.

Nooit opgeven en positief blijven door dromen na iedere omstandigheid en gebruik het als een waarschuwing en lering.

Voor verbeteringen en tegelijkertijd een bescherming voor ons verdere leerplan met het aanbrengen van een rectificatie.

Een roofdier zal nooit van tevoren waarschuwen wanneer de aanval zal gebeuren.

Daarom is het altijd 't beste om iederekeer maar weer voorbereid en bedachtzaam te zijn.

Ben scherpzinnig tevens een opmerkzame zienswijze met intelligentie en innerlijke weg vooralsnog de voorzichtigheid.

Namelijk iedere tegenslag in een overeenkomstig mensenleven. Veroorzaakt en heeft de aanwezigheid van een persoonlijk verrichte schadepost die psychisch onvervangbaar is.

Iedere beslissing zal een verantwoordelijkheidsgevoel naar onszelf toe zijn.

Alvorens een bescherming en ondersteuning voor onszelf om zo geen overbodige stommiteiten tot stand te brengen die ons fysiek veel pijn kunnen doen.

Garanties over onze beslissingen zullen we ook nooit krijgen door zo nu en dan onze onzekerheid door het vertrouwen in de persoon.

Niet altijd zullen wij een goede inschatting maken en ons regelmatig vergissen door de verleiding van een wolf in schaapskleren.

Bij iedere abusievelijke waarneming die wij zelf genomen hebben moeten we ons erbij neerleggen.

Zodat we erover moeten nadenken en beseffen er wijzer van te zijn geworden en een betere beslissing moeten nemen bij een volgende keer.

Door schade en schande zal men wijzer worden.

Het ondervinden van mentale schade is nooit goed, daardoor word ons leven beinvloed, doordat het vertrouwen in de mensheid geschaad is.

Eigenlijk is het vereist om weloverwogen besluiten te nemen  in het leven ter verdediging van onszelf tegen psychische moeilijkheden.

Elke persoon of plaats waar wij onszelf veilig voelen is hetzelfde als een schatkist bezitten in ons leven. 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru Read Other Stories

Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn.

 Alleen Vanwege een Pijnlijke Dag Betekent niet dat Morgen niet Plezierig zal Zijn   Alle dagen in ons leven zijn gelukkig niet het zelfde en a...

Als er Iets voor Ons Bestemt is, Hoeven We er Niet voor te Bedelen.

Als er Iets voor Ons Bestemt is, Hoeven We er Niet voor te Bedelen   Er zijn zoveel dingen waar we in kunnen geloven in ons  leven. Daar z...

Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel.

 Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel   Er zijn personen in ons midden die altijd snelle beslissingen nemen. Hebben...

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn.

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn   Het leven kan zeer beperkt zijn maar ook veel inh...

immediate for delivery new exclusive hypercars, megacars and supersportcars so as luxury classic sports cars for sale and purchasing

We offer a unique selection of collectibles Artifacts, Sculptures, Jewels and Paintings from World-Wide Artists to sell Global

Be a Contributor and Contribute Your content Post as a Journalist in Easy Branches Global Network