Versoepeling van de Spanningen.

Versoepeling van de Spanningen

 
Er zijn vele spanningen in de wereld door de slechte economie en door een verkeerd beleid van sommige staatshoofden.
Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker voor de bevolking die daarmee geconfronteerd word  dus moeten er efficiënte oplossingen komen.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan omdat er een hoop leiders zijn die misbruik maken van hun positie en er geen oplossingen komen maar de dingen juist escaleren.
En die worden aangemoedigd door de bevolking met demonstraties waardoor er meer spanningen ontstaan en alles uit de hand begint te lopen.
Door dat onderhandelingen geen versoepelend resultaat opleveren, omdat machthebbers hun positie niet willen verliezen of afstaan en liever hun eigen volk en land vernietigen met geweld en onrechtmatige handelingen dan voor een vreedzame oplossing te kiezen.
Vrede en realiteit om toe te geven aan de wens van het volk dat is de enige oplossing en versoepeling van de spanningen.
Door macht te tonen en geweld te gebruiken tegen onschuldige mensen zal alleen maar het vuur doen opwaaien en zal op een gegeven moment met gerechtigheid worden beëindigt.
Want levens nemen van onschuldige mensen en zorgen dat eerlijke hardwerkende personen alles kwijt raken zowel materialistisch bezittingen als hun familieleden zonder daar enige rechtmatige reden voor te hebben en alleen maar macht te misbruiken.
Dat kan nooit een goed einde hebben en zal alleen door martelaren niet worden goed gekeurd.
Als de mensheid op deze manier zo in gevaar ,geschaad en misbruik word voor macht en geld is degene die deze positie niet wil afstaan voor het volk of voor zijn eigen land.
Geen versoepeling meer waard maar moeten de spanningen  eens worden opgevoerd tegen hem en zijn aanhangers, want dit heeft met liefde of houden van zijn volk niks meer te maken.
Voor versoepeling en spanningen te laten gelden zijn voor velen zijn laatste dagen als een leider geteld.
DIt kan dan Vrede in de Wereld geven zonder Spanningen
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/versoepeling-van-de-spanningen.html

Lees Meer Gedichten....... 
 
#gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie
 
* Titel Bijgedragen door Nataporn Chalawlux