Een Ware Vriend die Begrijpt onze Problemen is het Meest Waardevolle Bezit.

Een Ware Vriend die Begrijpt onze Problemen is het Meest Waardevolle Bezit

 
Een leven zonder vriendschap is als de zee zonder water en dat is onmogelijk.
Geloof, begrip en vertrouwen in elkaar met wederzijds respect zijn de basis principes van een vriendschap.
Familie kunnen we niet kiezen maar ook bij hun zijn de warme gevoelens en vriendschapsband heel belangrijk voor een goede blijvende relatie.
Begrip is iets waar het fundament op is gebaseerd in een relatie, hoeveel respect en gevoelens er ook aanwezig mogen zijn als we elkaar niet begrijpen zal alles verloren gaan in de loop der tijd.
Als we elkaar begrijpen met hoe en waarom we op een bepaalde manier praten en dingen doen is er al veel vertrouwen gewonnen in een gemeenschappelijk verband.
Door elkaar iets te vragen als we het niet begrijpen en te vertellen wat er op ons hart ligt geven we een ander de kennis wat onze ziel raakt en kunnen ze daar rekening mee houden.
Bij onbegrip zullen er altijd discussies ontstaan die tot niets zullen leiden, een goede uitleg zijn we eigenlijk van naturen verplicht tegenover vrienden om dat te vermijden.
Rekening met elkaar houden en de gevoelens interpeteren is zo'n waardevol iets in een vriendschapsband.
We kunnen talloze vrienden hebben, maar er zijn slechts weinigen van hen die ons volledig begrijpen en daarom zeer waardevol zijn voor ons.
Degenen die ons begrijpen en steunen en er altijd zullen zijn het maakt niet uit voor hun in welke omstandigheden wij zijn.
Dat zijn degenen die we echt moeten waarderen vanuit ons hart zij tonen de ware vriendschap en zijn bezorgd over een vriend.
Deze personen zijn kostbaar in ons leven en verdienen alle respect voor de bezorgdheid over anderen met het ware karakter van vriendschap.
We moeten er kennis van nemen dat zulke mensen zeldzaam zijn in ons leven en beseffen dat als we hun ontmoeten het een waardevol bezit zal zijn.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/een-ware-vriend-die-begrijpt-onze-problemen-is-het-meest-waardevolle-bezit.html

Lees Meer Gedichten.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen