Betreuren is Slechts een Verspilling van Onze Gedachten, Laat het Onze Geest niet Beinvloeden.

Betreuren is Slechts een Verspilling van Onze Gedachten, Laat het Onze Geest niet Beinvloeden
 
Gedane zaken nemen geen keer, dus een gepaste oplossing en spijtbetuiging moet voldoende zijn om onze gedachten te zuiveren.
Of willen we dat het ons blijft achtervolgen en het altijd in onze gedachtegang blijft zodat we nooit verlost zullen worden van de fouten die we gemaakt hebben in het leven.
Iedereen maakt fouten in zijn leven en sommigen doen dit bewust maar als we ze met onschuldige gedachten maken moeten we er ook niet blijvende spijt van hebben.
Ons leven gaat verder en het verleden is gepasseerd en zal zeker invloed op onze toekomst hebben maar het komt niet meer terug of het zal nooit worden herhaald op de zelfde manier.
Dus we kunnen er van leren en onszelf alleen maar verbeteren door het bevattingsvermogen te hebben dat we iets verkeerds gedaan hebben wat anderen heeft benadeeld en gekwetst.
Wij kunnen dan onze innerlijke spijtbetuiging geven en als die dan niet geaccepteerd word is dit ook geen vriendschappelijke relatie en is er weinig genegenheid om onze gewetenswroeging te aanvaarden.
Als we daarmee blijven rondlopen in onze gedachten zal het steeds weer in de geestverschijning opdagen en zal het ons nooit innerlijke rust geven.
De levenskracht is juist om vergiffenis te vragen en zo onze gedachtengang te reinigen van de fout die wij gemaakt hebben.
Maar diegenen met de persoonlijkheid en geestgrond die dit excuus niet accepteren zal de geestesgesteldheid tussen ons beiden nooit verbetert worden en zal afscheid de enige verstandige oplossing zijn voor een vreedzame geest.
Onze intentieverklaring om zo te kunnen zeggen wat erop onze ziel in weerwil van schuldbesef is en dat niet aangenomen word is dat een blijk van eigenwijs zijn.
Door deze opvatting van een ander is het niet intelligent om een overpeinzing in onze gedachtewereld te laten rondhangen om ons eigen te benadelen.
Dus bewaar het niet in onze geest en verwijder het, want de inkeer van wederzijds medelijden is niet daar en het zal slechts verspild denkvermogen zijn om treurigheid en hartenleed te veroorzaken.
Heb spijt tegenover onszelf in de spiegel als we iets verkeerds gedaan hebben, omdat we weten dat we het beter gekund hadden op een vreedzame manier.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/betreuren-is-slechts-een-verspilling-van-onze-gedachten-laat-het-onze-geest-niet-beinvloeden.html

Lees Meer Gedichten.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen