Wees Tolerant Wanneer het Nodig is, het is Niet een Teken van Zwakte.

Wees Tolerant Wanneer het Nodig is, het is Niet een Teken van Zwakte
 
Een standvastige houding is erg voornaam in ons leven zodat op den duur onze vrienden en kennissen een inschatting kunnen maken over onze reactie.
Ongeveer weten waar onze interesses zijn en waar we niet van houden zodat de omgang met elkaar soepeler kan verlopen.
Koppigheid en te hard zijn in relaties zal het niet lang volhouden en langdurige vriendschappen zullen dan ook niet mogelijk zijn, door de regelmatige botsingen tussen elkaar.
Als we waarde hechten aan relaties die ons een goed gevoel en vriendschap kunnen geven zullen we tolerant moeten zijn onder elkaar in een evenwichtige balans.
Meningsverschillen mogen en zullen er altijd zijn en blijven maar dat is helemaal niet erg als iedereen schappelijk is en voor een reden vatbaar.
Dan zal ieder probleem zorgeloos worden opgelost in vrede en met ophelderende geesten, want wat de één niet begrijpt kan de ander uitleggen en omgekeerd.
Zo zal er altijd een hechte vriendschap blijven bestaan door het wederzijdse respect en uitleg aan elkaar over ieder voorkomend probleemgeval.
Soms zullen er kwade gezichten zijn door het onbegrip maar daar zal dan later weer een glimlach op komen nadat alles is uitgelegd.
Er zal ook niet altijd voor honderd procent gelijk zijn maar als we een vreedzame hereniging willen zullen beide partijen tolerant moeten zijn om de vriendschap niet te verliezen.
De vriendschapsband is belangrijker dan een meningsverschil en heeft ook veel meer waarde dan ons gelijk willen verkrijgen, kameraadschap zal daar snel over kunnen beslissen.
Tolerant zijn is geen teken van zwakte maar juist de kracht laten zien wat de meer waarde is van een vriendschappelijk relatie dan gelijk krijgen.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/wees-tolerant-wanneer-het-nodig-is-het-is-niet-een-teken-van-zwakte.html

Lees Meer Gedichten.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen