Altijd Vriendelijk zijn Voor Anderen zonder iets Terug te Verwachten.

Altijd Vriendelijk zijn Voor Anderen zonder iets Terug te Verwachten
 
Blijf erin geloven dat wat wijzelf geven of doen voor anderen zal als een boemerang terug komen naar ons zonder daar moeite voor te doen.
De natuur is bijna altijd in balans en wij zijn een creatie van Moeder der Natuur dus onze houding en karakter zal altijd in evenwicht zijn door vriendelijk te zijn met anderen.
Mijn ouders hebben mij geleerd dat vriendelijk zijn niks kost en het geeft meestal direct het karakter van een persoon aan, sociaal of asociaal.
De eerste aanblik, indruk bij een ontmoeting is zeer belangrijk voor een verdere opbouw van een toekomstige relatie.
Iedere handelswijze en gedragslijn van een persoon geeft meestal direct de denkwijze en mentaliteit aan en vandaar kunnen we ons eigen aanpassen of het negeren.
Geef anderen altijd een kans en communicatie kan misverstanden of verkeerde indrukken een andere wending geven en kan een vriendelijke begripvolle afloop hebben.
Door ervaringen kunnen bepaalde personen ook een verkeerde houding aannemen zonder daarover na te denken, maar na een goed gesprek totaal anders zijn.
Oordeel daarom nooit te vroeg en geef zelf het goede voorbeeld door vriendelijk te zijn met een glimlach, dan weten we in ieder geval waar we tegen praten.
Tegen fatsoenlijkheid kan niemand een tegenwoord hebben of zeggen, want dat is de startbasis van iedere communicatie en is niet aan te vallen met valse woorden.
Iemand die onvriendelijk is op zulke momenten is het niet waard om een verstandhouding mee te beginnen en draaien we beter de rug toe.
Ieder meningsverschil of communicatiestoornis dat we hebben kan door een goede instelling met vriendelijkheid worden verholpen en opgelost.
Ben altijd bereid om anderen te helpen als dat in ons vermogen ligt, niemand is perfect en we kunnen allemaal fouten maken bij onze positieve acties.
Maar een pessimist zal nooit het positieve inzien van personen die een behulpzame en vriendelijke houding voor anderen tonen zonder daar iets voor terug te verwachten en bij iedere kleine vergissing direct een oordeel hebben.
Terwijl bij een vriendelijke kennisgeving ze er samen van kunnen leren en de vriendschap niet verbroken hoeft te worden door wederzijds begrip.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/altijd-vriendelijk-zijn-voor-anderen-zonder-iets-terug-te-verwachten.html

Lees Meer Gedichten.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen