Laat het Slechte Verleden niet onze Onnodige Last zijn, wij Leven om Vooruit te Gaan en niet Achteruit

Laat het Slechte Verleden niet onze Onnodige Last zijn, wij Leven om Vooruit te Gaan en niet Achteruit
 
Achterom kijken naar de waardeloze momenten uit het verleden is verloren tijd en zal geen vreugde geven maar alleen een onprettig gevoel en beroerde gedachten.
Voorbijgegane tijd kunnen we niet meer herhalen en het is leuk om terug te denken aan de leuke gebeurtenissen met een positieve denktrant.
Maar om vast te blijven houden aan de onplezierige ogenblikken uit het verleden zou alleen maar ons humeur verminderen.
En we zouden toch dom zijn om onze gedachten zich weer bezig te laten houden met onprettige momenten uit de voorafgaande tijd en daardoor een hopeloze gemoedsgesteldheid zullen krijgen.
Laat ons alleen maar toekomstgericht denken aan vooruitgang met een vreugdevolle gedachten die nieuwe ontwikkelingen teweeg kunnen brengen wat welvaart brengt.
Vroegere emotionele tijden kunnen steevast in onze gedachten blijven rondspoken als we daar geen afstand van doen en het maar steeds blijven oprakelen door emoties.
Bedenkend waardig is dat geen goede instelling als we plezierig verder willen met ons leven, want dat gaat alleen maar narigheid brengen wat verloren tijd zal zijn.
Het is beter om deze tijd nuttig te gebruiken en het verleden te laten rusten en aan het verdere verloop van ons leven te denken met een positieve uitstraling en instelling.
Laten we leven om vooruit te gaan en niet achteruit vergeet het slechte verleden en laat de onnodige lasten plezierige momenten worden.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/laat-het-slechte-verleden-niet-onze-onnodige-last-zijn-wij-leven-om-vooruit-te-gaan-en-niet-achteruit.html

Lees Meer Gedichten.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen