Als Wij de Minderbedeelden in het Leven zijn, is een Kans het Enige wat we Echt Nodig hebben maar geen Medelijden

Als Wij de Minderbedeelden in het Leven zijn, is een Kans het Enige wat we Echt Nodig hebben maar geen Medelijden
 
Iedereen is de gelukkige bij de geboorte van hunzelf  als een nieuwe unieke bewoner in zijn land waar hij of zij de nationaliteit van zal krijgen met de trotse Moeder aan hun zijde.
De plaats waar wij geboren worden is helaas niet voor iedereen dezelfde en daar kan een flink verschil van variatie in zitten van koud tot warm klimaat met een levensstandaard variërend van kansarm tot kansrijk.
Daardoor zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die direct na de geboorte terwijl de personen nog niet eens kunnen zien waar ze geboren zijn, een stempel krijgen van minderbedeelde of een inzegenen van een derdewereldland, wat natuurlijk een lachertje is.
Maar waar we geboren zijn maakt niet uit om ons gelukkig te voelen, als we iets niet kennen of weten zullen we het ook niet missen en kan dat het geluksgevoel en blijdschap niet tegenstaan.
Alles in het leven heeft met kansen en mogelijkheden te maken voor een beter leven daarbij moeten we ook een sterk karakter hebben om door te zetten en niet op te geven in iedere omstandigheid.
Onverzettelijkheid en daadkracht moeten we bezitten om onbuigzaam iedere kans die op ons levenspad komt te benutten en daarvoor al onze energie en kennis inzetten.
Met deze geaardheid en persoonlijke ingesteldheid is het bijna uitgesloten dat een sterveling niets kan bereiken als er kansen komen.
Niemand in het leven heeft medelijden nodig als anderen of hunzelf vinden dat zij de minderbedeelde in het leven zijn het enige dat hun kan helpen en op anderen gedachten kan brengen is dat er kansen gecreëerd worden voor een levensverbetering.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://auteur.janjansen.guru/als-wij-de-minderbedeelden-in-het-leven-zijn-is-een-kans-het-enige-wat-we-echt-nodig-hebben-maar-geen-medelijden.html

Lees Meer Gedichten.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen