Ware Vriendschap is als We na Woede Snel weer Vrede met Elkaar Hebben

Ware Vriendschap is als We na Woede Snel weer Vrede met Elkaar Hebben.
 
Wij zijn allemaal oud en wijs genoeg dat we weten dat iedere persoon andere opvattingen en een eigen mening over iets heeft ingegeven door en op zijn gedachten.
Dat wij het niet altijd eens zijn met elkaar en daar een flinke discussie over kunnen voeren tegelijkertijd tezamen en dat die de gemoederen kunnen opladen tot grimmigheid.
Het is zelfs mogelijk dat het zo uit de hand kan lopen met ontroering en sentimenteel eergevoel dat door een emotionele impressie agressie kan optreden.
Een jaren lange uitstekende familie, vriendschap, relatie kan zelfs daardoor schade oplopen en de gehele geschiedenis en gevoelsverband doen vergeten en verbreken.
In enige seconden, minuten kan een innerlijke liefde, vriendschap of relatie door een misverstand of gebeurtenis omslaan in furiositeit en haat.
Als we er verstandig over nadenken dan lijkt het soms zelf onmogelijk te zijn om een goede relatie op deze manier te willen verliezen of beëindigen.
Dat kan van beide kanten toch nooit de bedoeling zo zijn geweest om het zover te laten komen, de waarde van de liefde, relatie, vriendschap was toch sterker in onze geest.
Ook als iemand anders ons familielid,vriend(in), relatie wat aan doet voelen wij ook de pijn en dat gooit ook weer kolen op het vuur door de bemoeizucht die er ontstaat.
Wees intelligent genoeg dat iedere relatie belangrijk is in ons leven en dat de waarde daarvan niet met financiële middelen te koop is en soms onze redding kan zijn in nood.
Probeer in ons leven ieder probleem in vrede op te lossen voordat wij slapen gaan.
Iedereen kan vergissingen maken of iets anders begrijpen dan het is, er zullen maar weinig mensen in de wereld bevolking rondlopen die moedwillig iets verkeerds doen.
Bij een ongeluk of emotionele opwinding raken velen de controle over hunzelf kwijt, maar dat wil niet zeggen dat zij geen goed hart hebben dat zijn moment opnamen door getroffenheid.
Laat de vriendschappelijke, familie of relatie niet verloren gaan door een disharmonie dat alleen maar zich voordoet in een te klein tijdsbestek en snel weer opgelost kan worden met een verontschuldiging of bekentenis dat er een fout of vergissing gemaakt is en laat de vrede dan zegevieren met elkaar in een harmonische vrede.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen
Lees Meer Gedichten, Klik Hier.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen
 
 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support