Toewijding Kan de Mens Veranderen

Toewijding Kan de Mens Veranderen.
 
Er is niets zo veranderlijk als een mensen leven en ook de mens zelf kan ingrijpend veranderen door een niveau verplaatsing.
Teveel aandacht door uiterlijke schoon of succes kan een individu zijn gedrag en karakter een ander inzicht en reactie laten geven op de dingen.
De loyaliteit die eerst aanwezig was bij hun houding en gedragsvorm kan totaal omslaan in hoogmoed en verwaandheid, wat hun natuurlijk niet geliefd maakt.
Superioriteit is hun in het hoofd geslagen en sommigen denken na die momenten meer te zijn dan een ander door meer inkomen, een hogere positie of levensstandaard.
De bezieling is hun allemaal teveel geworden of het is te snel gegaan en zijn ineens vergeten dat zij ook moeten eten, slapen en naar de toilet moeten gaan als een ieder.
Er zijn zelfs personen die eerst de vriendelijkheid zelf waren en daardoor nu draken zijn geworden, waarom is voor de meesten onverklaarbaar.
De verknochtheid en overgave aan aandacht en rijkdom door nu in weelde te kunnen leven heeft hun geheel in de macht zodat het een karakteristieke verandering geeft.
Het enthousiasme en blijdschap in hun verandering naar een beter leven kan een ieder wel begrijpen maar een drastische gedaante verandering is moeilijk te beseffen.
De verschijningsvorm en gedrag van hun zijn na een jarenlange ontmoeting bijna niet meer herkenbaar door hoogmoed en kan ons een aantastend gevoel geven.
Een typerende eigenaardigheid waarbij ze een volkomen andere persoon zijn geworden door weelde, succes of bekendheid.
Zelfopoffering om hun karakter en lichamelijke veranderingen ten opzichten van anderen te behouden is absoluut niet gelukt en kijken nu neer op anderen.
De bezorgdheid en trouw aan een vriendschap is overbodig geworden, want zij denken nu het middelpunt van de aandacht te zijn en hebben andere gedachten met prioriteiten.
Welke gevoelens zij nu achterlaten bij anderen zijn totaal overbodig geworden, want zij denken geheel onafhankelijk te zijn in een meerdere positie.
Gelukkig zijn er veel personen die wel weten hoe met hun medemens om te gaan door hen respect te tonen op een verantwoordelijke manier, het niveau hoeft geen gedragsverandering te creëren bij intelligente personen die waardering tonen.
Sorry als U er anders over denkt bij het lezen van dit, het is nooit mijn bedoeling om mensen te veroordelen of te kwetsen, daarom is dit geschreven om bepaalde lieden eens te laten nadenken over hun gedragingen tegenover de medemens.
Doordat een toewijding nu eenmaal de mens kan veranderen.
 
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen
Lees Meer Gedichten op Auteur Jan Jansen, Klik Hier.......
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen
 
 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support