Armoedigheid in de wereld kan opgelost worden door solidariteitArmoedigheid in de wereld kan opgelost worden door solidariteit
 

Als iedere bewoner op de aardbol die het zich kan veroorloven een tegemoetkoming annex schenking geeft voor de armoede hoeft het er ook niet meer zijn.
Dit is bijna niet te geloven maar er is meer armoe dan rijkdom op deze planeet vooral in sommige werelddelen.
Maar als degenen die in weelde leven zoals miljardairs een bijdrage zouden geven voor de ontberingen en anderen een kleine donatie is dit op te lossen.
Als iedereen een doelstelling heeft om te beschikken over gelijke rechten en plichten dan is het toch ook voldoening gevend om op te treden tegen armoede.
Het moet niet zo zijn dat de rijken onophoudelijk rijker worden en de armoedigen steeds armer.
Als de rijkere beseffen hoe fortuinlijk hun zijn dat ze de intelligentie en geluk hadden om financiën te kunnen genereren.
Of sommigen bij geboorte al de weelde ontvingen waar anderen alleen maar over kunnen dromen door hun levenssituatie waar niet alle voorzieningen zijn.
Zoals deugdelijk onderwijs en woonvoorzieningen voor een zorgeloze educatieve opvoeding en opgroeien van kinderen.
Ettelijke nakomelingen worden op de wereld gebracht terwijl de ouders al bijna kansloos zijn om iets te bereiken op de geboorteplaats en gevestigde aardbodem.
Met welke vooruitzichten of toekomstperspectieven kan een pasgeboren baby dan blij gemaakt worden tijdens hun opgroeiende jeugd.
Over intelligentie kwaliteiten beschikken en gedrevenheid om iets te bereiken, maar het is onbereikbaar en ontoereikend doordat er geen faciliteiten zijn.
Dus ze zijn kansloos in hun doen en laten door de vele beperkingen die hun omgeving met zich meebrengt.
Ieder jaar vermenigvuldigen de geld profeten zoals miljonairs en miljardairs in de wereld en nog steeds is er leed en armoede op deze global.
Er zijn wereldleiders die veel financiën aan oorlogvoeringen besteden voor machtsposities of gelijk te verkrijgen, waardoor er vele onschuldigen omkomen.
Dit geld was beter besteed aan de armoede bestrijding om diegenen met de behoefte een beter leven te bezorgen, dat zouden verstandige en verantwoordelijke leiders zijn.
Of vrede creëren waarmee de populatie meer kans hebben op een betere toekomst, elke oorlogvoering is afbraak of wat is daar nu door verbetert?
En natuurlijk zal er geld verdwijnen door corruptie en wangedrag
Maar starten met het geven van oorlogsverklaringen door machtsmisbruik is toch ook geen verbetering voor onze wereld, vechten laten we over aan domme mensen.
Ofwel de economie want de defensie-uitgaven zijn ook niet kosteloos en is zinloos, waarbij vele onschuldige burgers de dupe van zijn door onveiligheid met hoge risico's.
Armoede bestrijden is een betere oplossing en degenen die het zich kunnen permitteren om een bijdrage te leveren aan de mensheid geef anderen een kans.
Laten we blij zijn dat wij het geluk hebben getroffen om goed terecht te zijn gekomen en de keuzes voor ons makkelijker waren als voor de meesten.
Verbeteringen aanbrengen in de wereld daar moet iemand eens mee beginnen, dus een goed raad is om eerst te starten met onszelf en hopen dat anderen het dan navolgen.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru