Iemand anders gedachten volgen kan onze innerlijke ethiek bagatelliserenIemand anders gedachten volgen kan onze innerlijke ethiek bagatelliseren
 
Bij een eerste ontmoeting zakelijk of persoonlijk kunnen uiterlijkheden en karaktereigenschappen belangrijk zijn voor een eerste indruk.
Wanneer het om een beginnende gevoelsmatige of liefdesrelatie gaat zijn bij velen zeer voornaam de lichamelijke vormingen en het gelaat aangezicht.
Maar de innerlijke geaardheid van een individu of personen bepaald voor eenieder de verdere toekomst tezamen.
Veel uitvoerende bedoeningen in ons leven zijn gebaseerd op zelfvertrouwen of de geloofwaardigheid in anderen.
Waarmee we van daaruit instinctief gehoorzamen wat onze hersenen denken en ons hart ingeeft.
Iedereen is uniek en heeft een bepaalde levensstijl en gedragswijze gebruikmakend van een bepaalde woordenuitspraak.
Daarwaar zij mee opgevoed of tevreden zijn en daar om zich er voldaan bij voelen om hun daarmee te laten horen of vertonen in hun naaste omgeving.
Verscheiden personen, vrienden of relaties kunnen mogelijkerwijs een andere houding met manieren hebben maar dat is hun vrije keuze in het leven.
Wij zijn oud en wijs genoeg om zelf te kiezen hoe we daarmee om willen gaan door bijstellingen aan ons gedrag of gebruikmakend om afscheid te nemen.
Daar kan een ieder gelukkig vrij in zijn, doch onze familieleden kunnen we niet zelf selecteren maar vrienden en alle andere personen daar zijn wijzelf vrij in.
Instinctief selecteren en gevoelsmatig moet het gewoon harmoniëren met elkander en doorslaggevend is om elkaar tevredenstellend te begrijpen.
Er is overal wel eens onbegrip en daar moeten we dan in harmonie als volwassenen over kunnen communiceren met een bevattelijke wederzijdse uitleg.
Alleen met degenen die we respecteren en vertrouwen kunnen we onze geheimen en vertrouwelijke informatie delen of iets waarvan we onder de indruk zijn.
Ons hart loopt daarvan ongeveinsd over, doordat we er zeer emotioneel en onder de impressie van zijn willen we het graag delen met iemand vertrouwend.
Zo is het mogelijk om een ander zijn gedachtegang erover te weten, laten beslissen hun mening en overtuiging aan te horen die dan samen uit te wisselen.
Dat kan ons op andere gedachten brengen met een verbetering of beschadiging met onze spontaniteit in onze denkwijze door niet goed nagedacht te hebben.
Het kan een goede of slechte raad zijn geweest dat zal de toekomst uitmaken aangezien het altijd beter is om onze eigen gedachten en manieren op te volgen.
Gedachteloos ingaan op de gedachtegang en denkwijze van anderen terwijl wijzelf er het volste vertrouwen in hebben is al een verloren weddenschap.
Iemand anders gedachten volgen kan onze innerlijke ethiek bagatelliseren, om dat te voorkomen moeten we ons eigenbelang vooropstellen en verdedigen.
 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru
 

Save

Save