Altijd rechtvaardig zijn geeft ons een onsterfelijke zuivere geestAltijd rechtvaardig zijn geeft ons een onsterfelijke zuivere geest
 

De handtekening en personaliteit van een proper individu met vitaliteit en identiek zuivere geestelijke gemoedstoestand zal te alle tijde in het reine leven.
Met gebruikmaking van loyaliteit en trouwhartigheid voor de medemens zijn zij degenen die met een smetteloos innerlijk psyche iedere keer gaan slapen.
Zij kunnen hun standpunten bekendmaken wanneer zij maar willen.
Terwijl zij bij machte zijn om rivalen recht in de ogen te kunnen staren en aanmerkingen daarop met een glimlach beantwoorden.
Niemand is volmaakt en de waarheidlievende enkeling zal er dan ook geen moeilijkheden mee ondervinden om daarvoor spontaan uit te komen en een welgemeend excuus overhandigen.
Door halsstarrig en eigenwijs zijn zonder te zwichten voor de waarheid is unfair.  Zal ook door niemand gewaardeerd worden en ons verdiend voortbrengen als een ongeloofwaardige leugenaar.
Wat dan ook een vernedering is tegenover onszelf en anderen die geen innerlijke vrede geeft maar niet meer dan onzekerheid en vertrouwelijke beschaamdheid aan ons.
In onze vriendenkring of relaties omarmen wij ook niemand met een persoonlijkheidsstoornis die komt met leugens en komediespel om ons daarmede te traumatiseren.
Elk individu met een adequaat dynamische identiteit is overal welkom door loyaal en betrouwbaar te zijn, tevens behulpzaam en hartelijk daar waar het nodig is.
Gebruik onze hersenen op een hoffelijke gerechtvaardigde manier met de intelligentie dat vriendelijkheid en eerlijkheid overal ter wereld zal worden gezien en geëerd.
Laat ons niet beïnvloeden door tekortkomingen maar ga rechtdoorzee in al onze bezigheden, wetende eerlijkheid zal altijd van het kwade winnen op de lange duur.
Hoe eerlijk wijzelf ook zijn we moeten onszelf altijd behoeden en in ogenschouw nemen ons te beveiligen met het ondertekenen van gerechtelijke documenten.
In hoogsteigen persoon om onszelf daarmee zeker te stellen en waarborgen om geconcentreerd met innerlijke vrede verder te gaan zonder zorgen of leed..
Daarmee zullen we zakelijke relaties of vriendschappen niet verliezen door onze welgemanierde handelingen die een ieder achtenswaardig zal respecteren.
Niemand is onberispelijk en heeft een andere filosofie over zijn leven die onderlinge moeilijkheden kunnen veroorzaken en bij vrienden snel opgelost zijn.
Bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus de rechtschapenheid in een relatie zal altijd zegevieren en iedere serieuze discussie zal in alle openheid worden opgelost.
Om onszelf met trots in een spiegelbeeld te zien behoren we altijd fideel en rechtschapen te zijn, dat geeft ons een onsterfelijke zuivere geest.
Ben zelf de persoon die we in anderen willen zien.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru
 

Save