Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen 
Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen
 

Er is niemand in de wereld met volkomen volmaaktheid, wel zijn er personen die denken dat te zijn afgeleid aan hun voorkomend gedrag tegenover anderen.
Individuen die leren van hun fouten zijn op weg naar de superioriteit.
Vergissingen en afdwalingen die door vertrouwend misbruik zijn begaan kunnen ons een betreurenswaardig en terneergeslagen aandoening geven met spijtgevoelens.
Maar als we daar eens aandachtig een overpeinzing van op maken weten wij dat er verkeerd is gehandeld en het een harde les is geweest die ons sterker maakt.
Om progressie is het leven te bemachtigen moeten we blijven leren met vallen en opstaan en deze fout als lering zien.
Want "Zonder lijden, zal er geen winst zijn" zowel Materialistisch als fysiek.
Laat het een waarschuwing zijn en onderrichting zodat we niet meer in herhaling vallen met hetzelfde onderwerp en zo uit de moeilijkheden blijven bij de volgende keer.
Zo'n levenservaring moeten we zien als een schenking en leerproces, omdat wij op dat ogenblik niet helemaal realistisch en helder nadachten en op intuïtie handelden.
Als we verder geen karakterfouten fouten zijn en we hebben fatsoenlijkheid en welgemanierde gedragingen dan zal dat voor onszelf en anderen voldoening gevend zijn.
Iedereen tevredenstellend maken is onmogelijk maar als we bij imperfectie het toe kunnen geven.
Dit met een welgemeende verontschuldiging zal dat normaal gesproken worden geaccepteerd door ieder intelligent persoon.
Bij materiële zaken heeft er zich misschien de kans voorgedaan dat wij door onze eigen blunder iets gaan verliezen en dit maakt ons scherp in het vervolg.
Opzettelijk zal een eminent volle burger niet snel iets incorrects doen, maar niemand kan ontkennen dat wij allemaal afwijkingen hebben en soms abuis zijn.
Dit komt zelfs in de beste Families voor ongeacht hun afkomst niveau of importantie het is een menselijk natuurverschijnsel dus het overdonderd een ieder.
Allemaal krijgen we met hindernissen en welgezinde tijden te maken en die moeten we juist respecteren om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.
Tenslotte is het de voortzetting en mogelijkheid van ons leven met het voldoen aan eindresultaten die doorslaggevend zijn en meetellen voor onze toekomst.
Dus als we door "vallen en weer opstaan" dat kunnen bemachtigen met een goede afloop zal er welbehagen zijn bij elke individu met een glimlach.
Alles wat er ongewenst is voorgevallen in het verleden dat moeten we vergeten en daar zal ook niemand over reclameren als er vandaag iets beters getoond word.
Een eerherstel van gemaakte collaborerend heden in het verleden en dit laten zien vandaag zal volwassenheid en professionaliteit aantonen met een blijdschap bij iedere betrokkenen.
Onopzettelijk maakt iedereen wel eens een fout en dit geeft ons onomstotelijk de kans om daar waardevol en later toepasbaar met een verbetering gebruik van te maken.
Niemand hoeft zich te generen voor gemaakte fouten wij brengen ze allemaal tot stand en niemand is daar van vrij gewaard en met een gesproken excuus kan dat verholpen zijn.
Echter alleen als we ervan leren heeft het een consequentie gehad op ons leven met het besef dat er de volgende keer anders gehandeld of gereageerd moet worden.
Door zulke ervaringen goed in onze oren te knopen en niet te vergeten kunnen we bij correct in te grijpen een toekomstige ontwikkelingsgang in ons leven tegemoet zien.
Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen, als wij de ontplooiing ervan als een geschenk zien en het ons sterker maakt door intellect en een correctie.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru