Wij behoren vanuit ons innerlijke liefde te delen met anderen 
Wij behoren vanuit ons innerlijke liefde te delen met anderen
 

Dan zal het Universum ons innerlijk belonen met sereniteit en vriendschappen die kunnen verschillen van serieus en oprecht tot onrechtvaardig met huichelarij.
Het binnenste van onze ziel zal daardoor niet veranderen en de liefde voor de medemens ook niet, maar we zullen er van leren en ontdekken wie er goedaardig of kwaadwillig is.
Bijzonder erg zal het zijn als we gedwongen worden om onszelf niet meer te kunnen zijn en onvrijwillig een andere gedaante of persoonlijkheid moeten aannemen.
Alles wat wij in ons leven moeten doen met tegenzin of genoodzaakt zal nooit geen immanente vrede teweegbrengen waardoor we terneergeslagen en depressief kunnen zijn.
Dit zal volkomen anders zijn als we ergens aan toegeven en dat volledig willen waarbij onze innerlijke gevoelens deze ingeving met 100% vertrouwen geeft.
Daarmee ontspinnen zich inwendig tevreden tijden die gevoelens bezorgen waarbij wij zoveel blijdschap hebben verkregen dat er een ontspannen gezindheid ontstaat.
In welke omstandigheden wij in onze jeugd zijn opgegroeid heeft veel effect op de omgang vorm en verstandsverhouding met anderen door onze gedragsformaliteiten.
Het aanvoelen en doorhebben van iemand anders zijn karakter en afkom met leefsituatie geeft een medelevend inzicht en zal een aanpassing begaan.
Beschermend en zorgzaam zijn voor een medeschepsel is sociaal denken en geeft genoegzaamheid en vriendschap onder elkaar wat een hechtere band veroorzaakt.
Onszelf op de eerste plaats zetten is hetzelfde als dat alles alleen maar om ons draait en lijkt erop dat wij anderen niet willen accepteren in ons leven.
Op de wereld is er altijd iemand die iets beter kan of meer verstand ervan heeft dan ons, dat zal altijd zo blijven, hoe goed of perfect we ook zijn in onze gedachten.
Positief en optimistisch zijn bij alles waar we aan beginnen of ontmoeten geeft veel voordelen en ervaringen die we dan opdoen geeft ons de kans om ons aan te passen.
Liefde bieden en behulpzaam zijn in het leven zal altijd bekroond worden!
Er is niets zo veranderlijk als een mensenleven en om hulpbehoevend te zijn is niet grappig, maar een ieder is blij als ze niet aan hun lot overgelaten worden en steun ontvangen.
Het leven is als een boomerang wat we uitgooien zal ook weer terug komen.
Denk maar eens waarom een cirkel rond is, omdat er geen einde aan komt, dus als wij in een bepaalde cirkel belanden zijn we beland in een doolhof waar moeilijk uit te komen is.
Stap uit die cirkel als wij bedolven worden met slechte ervaringen en probeer positief en spijkerhard met of zonder genade afstand te doen van dit zinloze levenspad.
In die levenscirkel zijn er alleen maar mensen die ons willen of hebben misbruikt, Pak hun deze kansen af en laat ze niet meer profiteren van onze goedheid en vertrek.
Deze individuen zullen nimmer veranderen in een goed mens het zit in hun genen en dit is een bepaalde levensstijl waar zij zich gelukkig bij voelen en wat hun genot geeft.
De wereldbol  is kleiner dan we denken en een ieder zal krijgen wat ze geven of hen toebehoord, alles heeft te maken met geduld en tijd, elk ander zal bestraft worden voor zijn daden.
Wanneer men niet in zondigheid wil leven en iets goeds afscheid neemt van de tegenstelling van goed betekent dat alleen maar een kans grijpen met verbetering.
In geval we zijn geboren en opgevoed om onze energie en liefde te gebruiken om hulpbehoevende dit aan te reiken.
Zullen we ons misschien wel eens afvragen wat al die anderen dan hier doen op onze planeet, want wij behoren vanuit ons innerlijke liefde te delen met anderen.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru