Blijven dromen biedt ons het innerlijke gevoel van welzijnBlijven dromen biedt ons het innerlijke gevoel van welzijn
 

Voordat de maan weer verdwijnt gaat het merendeel van ons slapen en is er weer een etmaal voorbij en hopelijk was het voor de meesten de beste en leukste dag ooit.
Alles wat wij vandaag gedaan hebben hoeven we morgen niet meer te doen als het al klaar is of we moeten de hele dag hetzelfde doen dan gaan we er morgen weer mee verder.
Met een positieve beschouwing van het leven weten wij dat we van alle ervaringen kunnen leren. dus in feite kunnen we genieten van ieder moment door de vooruitgang in wijsheid.
Familie kunnen we zelf niet kiezen, maar alle anderen personen waar we buiten onze verplichtingen "zoals bijvoorbeeld werk" mee omgaan bepalen wijzelf onze keuze.
Bij een goede selectie van onze relaties zal er alleen maar vreugde zijn met af en toe een meningsverschil wat bijgelegd kan worden door verstandelijke communicatie.
Door met interessante mensen om te gaan die we zelf hebben gekozen met een goede gedragslijn kan alles bekoorlijker maken met een vreedzame omgang.
Datgeen doen wat onze aandachtigheid opeist met overgave door de gewaarwording en interesse wat ons weer motiveert als gevolg van opwindendheid.
De morgenstond heeft goud in de mond.
Dit zal dan ook voor ons zegevieren als wij morgenvroeg opstaan met een gemeende glimlach en over de instelling beschikken om er een betere dag van te maken dan gisteren.
Voordat we wegdromen zijn we bij machten om nog eens de dag te overzien over de persoonlijke of virtuele ervaringen waarmede we iedere keer weer ondervinden dat ons leven een opleiding is.
Waarin we leven om te overleven en ronduit met informatie worden overspoeld naar aanleiding van het goedaardige, erbarmelijke en veranderlijke van een in de natuur geschapen mens.
Dagdromers zijn personen die op zoek zijn naar positieve gedachten die hun bezighouden om alleen maar aan vooruitgang te denken met voldoening en goedgevenheid.
Om een onverstoorbaar leven te leiden moeten we zelf ook beschikken over een vredelievende persoonlijkheid met een fatsoenlijke houding jegens de medemens.
Anderen altijd het beste toewensen met een goede gezondheid, wie in karma gelooft weet dat de kwaadaardigen hun les vanzelf zullen krijgen met der tijd.
Een goede nachtrust hebben wij allemaal nodig, welterusten lezers, persoonlijke en digitale bondgenoten op het tijdstip dat jullie de ogen toe gaan doen en valide weer opstaan.
Hopelijk komen jullie in dromenland met een welwillende droom waar alles naar wens gaat en iedereen een vreedzaam en rijkelijk bestaan heeft met een uitstekende gezondheid.
Als we met beiden voeten op de grond staan in de ochtend zijn wij in staat om bergen te verzetten op deze dag met onversaagdheid en nieuwe kansen.
Bij dageraad zijn we nog fris en weloverwogen om te beginnen aan een nieuw aankomende dag met onvoorziene ervaringen die niemand op deze aarde van tevoren kan voorspellen.
Verbazingwekkende gebeurtenissen brengen tot stand dat ons leven meer avontuurlijk is en niet eentonig waardoor het uitdagender en betoverende is.
Dit komt mede doordat er iets positiefs achter deze gedachten schuilt, omdat een ieder altijd op zoek is naar ontwikkeling en vooruitgang met gevorderde resultaten.
Blijven dromen geeft ons het innerlijke gevoel van welzijn, dus welterusten en niet nalaten om te blijven dagdromen over hetgeen wat het beste lijkt en ons gelukkig maakt.

 
 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru