Stoutmoedigheid overtreft de hindernissen met moed in het leven 
Stoutmoedigheid overtreft de hindernissen met moed in het leven
 

Zonder geestdrift, doorzettingsvermogen, krachtinspanningen en terughoudendheid wordt het moeilijk om iets te bereiken op de toekomstladder.
Brutale mensen bezitten de halve wereld wordt vaak gezegd, maar er word mee bedoeld en gezegd dat ze ook de halve wereld tegen zich hebben, en dat is niet goed.
Vijanden maken in het leven is zo makkelijk, maar dat is de onverstandigste zet in ons leven, want een ieder die zich tegen ons keert is een rivaal en tegenwerking.
Lief zijn voor elkaar met dapperheid en bereidwillig zullen de kansen vergroten door stappen te zetten in de richting waar we in geloven met een goede inzet en fatsoen.
Ben moraalfilosofisch met de kracht om vooruitgang te verkrijgen door grenzen te verleggen in harmonie met de geschikte en respectvolle personen waar een ieder beter van word.
Denk niet alleen maar aan onszelf met egoïsme daar kunnen we geen strijd mee winnen zeker niet tegen meerderen of de concurrentie.
Maar zullen in de steek gelaten worden en er dan alleen voor staan wat onmogelijk is en een verloren zaak zal worden "alleen tegen een meerderheid".
Ben gemeend vriendelijk en behulpzaam voor degenen die het nodig hebben en er respect met dank voor tonen dat wij aanwezig zijn in hun leven, samen sterk, verenigt onverslaanbaar.
Ben niet zelfzuchtig, het is leven en laten leven waardoor we hogerop kunnen geraken doordat een ieder er beter van word en er zo blijdschap ontstaat.
Door moed te tonen en niet te aarzelen maar door te zetten met ijverig heid en geen luiheid kunnen we er meester over zijn om bergen te verzetten en hogerop te klimmen zodoende teneinde doelen te bereiken.
Elke individu op deze aardbodem heeft het in zich en moet erin geloven en dit blootleggen aan zichzelf om met courage alles uit te voeren wat er in hun gedachten voorkomt.
Wij zijn veel sterker en slimmer dan wijzelf denken, maar zonder daarna op zoek te gaan zullen we het nooit weten of ontdekken en zal dit een schaduwpunt zijn.
Doordat wij sommigen dingen niet weten of begrijpen en er onszelf nooit in verdiepen is het onmogelijk om daar achter te komen totdat we eraan gaan beginnen.
Met wilskracht en onbuigzaamheid zijn we tot veel dingen in staat daar moeten we natuurlijk ook geluk bij hebben en de tijd mee, maar geduld overwint alles.
Om ons meester te maken van iets en het dan zo in de wacht te slepen, moeten we ons een weg banen die haalbaar is met onze intelligentie en financieel vermogen.
Iedere keer maar weer een treetje of stapje hoger met voldoening en trots totdat we zijn gearriveerd of gaan in de richting die wij najagen met ambitie.
We moeten natuurlijk wel de regels van het leven blijven volgen door loyaliteit en deugdelijkheid op de eerste plaats te zetten wat een opbouwend vertrouwen creëert.
Door solidariteit en flink te zijn met de prestaties en oplopende resultaten door goede voorbereidingen en het opvolgen van gesmede plannen zal de betrouwbaarheid ladder sneller beklommen worden.
Alles in het leven is gebaseerd op vertrouwen om het even wat, ten gevolge van moed en woorden na te komen, zowel het waar te maken door feiten en tevens capaciteiten te tonen.
Zo is het normaal dat wij gerespecteerd en aangesproken worden als een legitieme burger die weet hoe te handelen in de maatschappij door zijn houding en prestaties.
Zo hebben we onze gemoedsgesteldheid getoond en maken we een kans om nog hoger op de ladder te gaan.
Hiermede hebben we onze deskundigheid aangetoond met een vruchtbaar lonend uitsluitsel met een mentaliteit waar menigeen een identiek voorbeeld aan kan nemen of jaloers op kan zijn.
Stoutmoedigheid overtreft de hindernissen met moed in het leven, en iedereen is natuurlijk vrij want,  we volgen allemaal onze eigen weg alleen met een andere manier van denken.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru