Respect begint eerst in ons voordat we het aan anderen kunnen geven

  
Respect begint eerst in ons voordat we het aan anderen kunnen geven
 

Onszelf leren kennen door de ervaringen die we meemaken en daar dan op een fatsoenlijke manier mee omgaan is een eerste vereiste naar onszelf toe en in het sociale leven.
Beheersing en innerlijke vrede met onszelf is erg belangrijk en dat wij na afloop van een conflict over de gehele controle beschikken en het opgelost hebben op een vreedzame manier.
Een oplossing totstand gebracht waar een ieder tevredenheid mee heeft en trots over is waar na afloop alles weer verder gaat in ons leven op de oude voet.
Alles in bedwang houden is erg doorslaggevend voor het verdere verloop in ons dagelijkse leven en onze gemoedstoestand,
Onze zelfbeheersing verliezen geeft problemen voor onszelf en naaste omgeving waarbij er een onrust ontstaat die moeilijk weer tot bedaren is te brengen.
Door de ontstane emoties waarbij het lijkt of er een bom is open gebarst die bij iedere aanwezige psychische schade heeft aangericht door de ontroering.
We moeten onze grenzen leren kennen en te weten komen door welke belevenis we van streek raken zodoende daardoor niet beinvloed worden en in een misplaatste interactie terechtkomen.
Ook waarmee wij in een goed humeur belanden en deze altijd in onze gedachten houden voor ons innerlijke gevoel iedere dag.
Zo ook niet te vergeten wat maakt ons verdrietig en brengt huilbuien met zich mee, door innerlijke bedroefdheid of onverklaarbare emoties.
Een passende en doorslaggevende uitweg uitdenken hoe we hartenleed kunnen omzeilen en ontzien om onze lijdensweg te verkleinen van de treurnis.
Zoals bij liefde een sterfgeval, serieus ongeval of ziekte van onszelf of dierbaren wat ons geheel overstuur kan maken door de ernst van de situatie maar toch kalm moeten blijven.
Houvast en controle blijven houden over de gezindheid van onszelf is zeer invloedrijk en toepasselijk bij het nemen van een besluitvoerende tegen reactie.
Op een moment waar we overrompeld worden door iemand waar we in geloofden en vertrouwde vanuit ons hart en erachter komen dat we bedonderd worden doet pijn.
Dan zien we het levenslicht even niet meer schijnen en alles zal zwart in onze gedachten zijn met kwaadaardige daden in een opwelling, maar ben beheerst.
Los dit op met een glimlach en een innerlijke traan en ben zo sterk om alles onder heerschappij te houden en neem afscheid of we ze nog nooit hebben gezien.
Er zijn natuurlijk omstandigheden waar dat onmogelijk is, maar dan weten we in iedergeval de denkwijze van hun en moeten we bij machte zijn om ons te bedaren.
Als we op dat punt zijn gekomen in ons leven kunnen we de innerlijke rust en vrede met onszelf en lichaam laten zegevieren als een overwinning van de vrijheid.
Respect begint bij onszelf om het daarna aan anderen te geven, dit is echter alleen mogelijk als die anderen volgens de regels van een fatsoenlijk burger te werk gaan.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru