Courage ontstaat als we het vandaag beter doen dan gisteren 
Courage ontstaat als we het vandaag beter doen dan gisteren
 

Onszelf accepteren en observeren over ons doen en laten of we het daar wel mee eens zijn, geeft ons de kans om een metamorfose toe te passen als dat nodig is.
Willen we altijd gelijk hebben en streven wij daar ook naar of begrijpen we het leven en zien we de realiteit dat er niet altijd een gelijk hebben is.
En we er vaker naast zitten dan we zelf in de gaten hebben door de aangenomen gedragslijn van enkelen onder ons waar macht grote invloed heeft op een beslissing.
Vel geen oordelen over anderen, terwijl wij niet in hun schoenen lopen en de levensloop van hun ervaringen niet weten, wat wel eens schrikbarend kan zijn als wij het te horen krijgen.
Een ieder heeft zijn verleden met goede en slechte tijden waar het op en af gaat is dit niet financieel dan wel lichamelijk waar onze geest 24 uur per dag aan werkt zelfs in dromen.
Bij teveel geluk of tegenslag komen er weer andere gedachten tot stand met iedere keer weer de ontsteltenis van hoezo en hoe het soms mogelijk is.
Waarom dat het zo voorvalt en wat is de reden dat wij daarvoor zijn uitgekozen om dat te moeten meemaken geeft telkens weer vraagtekens zowel over goed of slecht.
Voortdurend zijn wij opzoek naar een nieuwe sleutel om het morgen weer beter te doen dan vandaag en geven daarmee bij succes onszelf een toegevoegde waarde.
Bij tijd en wijle denken we een sleutel gevonden of ontdekt te hebben in onze gedachten en dat laat ons niet los
Maar weten niet in welk slot (levens gedeelte, mogelijkheid) we het kunnen gebruiken of waar het in past.
Weten er niet mee om te gaan en waar we moeten beginnen, dus dit geeft raadsels in onze hersenpan en dat maakt het ingewikkelder.
Terwijl een andere keer alles van zelf gaat en het geluk bij ons is en we gelijk weten hoe ermee om te gaan en wat te doen, dat zijn van die gelukzalige momenten.
Alleen daarbij komt dat er na 24 uur weer een volgende dag start en we weer een nieuwe sleutel nodig hebben voor voorspoed of om tegenspoed te verhelpen.
Een mensenleven bestaat uit zodanig veel variaties van dagelijkse ervaringen dat om de juiste balans in ons leven te vinden door beperkingen en overdadigheid ingewikkeld word.
Een ieder heeft een andere zienswijze en soms komen er goede onderwerpen in ons op, maar in het alledaagse leven gaat het meestal anders door onze mogelijkheden of onvoorziene perspectieven.
Als we alleen maar op de wereld zouden zijn ingeval een eenling kwamen er alleen maar positieve gedachten in ons op wanneer alles voorradig zou zijn.
Maar dat is gelukkig niet het geval, het zou eenzaam worden, maar door anderen hun gedachten te beluisteren ontstaan er weer doorkruisende meningen.
Mens eigen is dat wij onszelf graag overtreffen en dingen willen perfectioneren om vooruitgang te behalen met een goede verstandhouding in de maatschappij.
De meesten willen een wereld verbeteraar zijn en dat begint bij hunzelf met de gedragscode en vooruitzichten met aanleiding voor herstelling in toekomstmogelijkheden en vervolmaking.
Het zou perfect en volmaakt zijn als we in de ochtend opstaan en in onze ziel de zon schijnt terwijl het regent dat zal ons de voldoening geven die we de hele dag nodig hebben.
Zo'n ochtendgloren laat ons de vogels horen fluiten in de noord en zuidpool wat een genot zalig gevoel zal geven en dan hopende dat het tot het slapen gaan voortduurt.
En dan ook zo positief zijn dat wij in slaap vallen met de gedachte dat we opstaan en deze dag beter word dan gisteren, als dat dan geen toekomstperspectief bied is er iets mis.
Altijd opzoek gaan naar de Moedersleutel (loper) die past op meerdere sloten, wat onze kansen van slagen vergroot en dat zal zeker een supplementair effect voor ons geven.
Courage ontstaat als we het vandaag beter doen dan gisteren, daar staat tegenover dat we het helaas niet zonder krachtsinspanning voor ons zal verwezenlijken.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru