De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust 
De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust
 

De vogelverschrikker in een relatie zijn met de onbehoorlijke manier van doen is voor niemand een vooruitgang en eerder de blokkade in een bijkomend treffen.
Teneinde de plaaggeest of boosdoener te zijn geeft geen voordelen, maar zal in iedergeval nadelen met zich meebrengen.
Zodoende is een verstandelijke handelswijze beter dan een gevoelsmatige, maar dan komt het acteur talent naar boven wat weer ontevredenheid met ons inner geeft.
Beroepsmatig tussen zakenmensen zal dit vaak voorkomen, doordat de winstbelangen zoals het scoren voor het bedrijf of superioren voorrang heeft.
Daarom wordt het steeds moeilijker om onszelf te zijn bij belangen die een prioriteit hebben voor toekomstperspectieven door genomen verantwoordelijkheden.
Iedere begaafde intellectueel op deze aardbodem weet dat in de sociale gemeenschap onze houding tegenover anderen hun wederkerige opstelling en handelswijze beïnvloed.
Van daaruit zal er een formidabele sympathie of ingetogen relatie ontstaan waarbij beiden de innerlijke waarde ervan zullen voelen zowel bij een goede als slechte indruk.
Onszelf stompzinnig te gedragen ten opzichte van anderen is toch nergens voor nodig, dat zal bij niemand een goede impressie achterlaten alleen maar kwellingen.
Daarmee kunnen we nooit een vertrouwend of vriendschapsrelatie opbouwen en zullen eerder gehaat dan geliefd worden met het adopteren van een duivels karakter.
Het hebben van een goede gedragslijn heeft een zeer groot belang in onze levensloop en zal veel invloed hebben op het verzamelen van relaterende contacten.
Onberispelijk en respectvol omgaan met anderen geeft hun het gevoel wat wijzelf van hen verwachten, zodat het onszelf en anderen zal bekoren met een goed gevoel.
Ook problemen om het snel te sussen of uit de weg te gaan, want moeilijkheden maken is voor kinderen en verstandeloze volwassenen en geeft ontevredenheid.
Ook al kunnen we het klaarspelen om te winnen of tenminste in onze gedachten zullen er bij moeilijkheden altijd wonden ontstaan die daarna tijd nodig hebben om te helen.
In hoogsteigen persoon ons zo gedragen of dat we in de spiegel tegen onszelf praten, zodat we begrijpen dat stemverheffingen of kwaadaardige woorden verkeerd overkomen bij anderen.
Ons jawoord geven is het ook nakomen op een eerlijke en faire manier, want beloften maakt schuld en dat kunnen we voor onze opbouwende reputatie niet gebruiken.
Wanneer we in de spiegel kijken moeten we iemand zien waar wij innerlijk trots op zijn en niet een boze geest waarbij we geschokt raken.
De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust, maar de vriendelijke hulpvaardige filantroop zijn is bevredigend voor een ieder zijn behoefte.
Ben triomfantelijk in iedere weerspiegeling.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru