Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreikingVelen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking
 

Wees genadig en help ons Alstublieft uit de nood met al onze moeilijkheden?
Als wij deze vraag horen en moeten beantwoorden komen we misschien in een onopgeloste toekomstige situatie terecht.
Die door schaamte en stilzwijgen wellicht al een veel te groot probleem geworden is of we worden als slachtoffer betrokken in een boevenbende van flessentrekkerij.
Of een trouwe vriendschap is veranderd door calamiteit in een drama waar respect geen orde van de dag meer is.
Door moeilijkheden die zich maar blijven opeenstapelen, doordat er controle is verloren over een bepaalde levensstijl die zijn tol begint te eisen en aan zijn einde is.
Het leek allemaal zo interessant te zijn en er werd van alles belooft en aangeboden voor een betere toekomst, maar vandaag de dag blijkt het allemaal schijn en lucht te zijn geweest.
Hun moeilijkheden daar moet nu eerst een oplossing voor geregeld worden voordat ze hun aangepaste levensstijl weer kunnen voortzetten en stappen kunnen nemen.
Waarbij ze nu voor hunzelf een stand van zaken hebben gecreëerd die bijna geen uitweg meer heeft en waarbij ze zelf radeloos zijn geworden om oplossingen te vinden.
Mentaal beginnen ze kwetsbaar en een wrak te worden door de voordien aangenomen houding van overmoed en daardoor nu door hun eigen toedoen in terecht zijn gekomen zonder terug weg.
Bemerken ze nu dat zonder munitie (geldelijke of andere machten) zij geen middelpunt meer zijn of geheel onbelangrijk geworden voor bepaalde personen of betalende instellingen.
Wat een gevoel geeft of dat iedereen die eerst zo vriendelijk en meedenkend was nu een ommekeer gemaakt hebben en zich tegen hen hebben gekeerd met eisen.
Als we er niet alleen voorstaan, maar als een groep of team handelend optreden staan we verenigt sterker in onze schoenen en kunnen of moeten we het samen oplossen.
Degenen die sneller in moeilijkheden belanden besefte dat eerder nog niet zo goed en gingen voor eigenbelang en egoïsme door overmoed en kregen een boodschap.
Die was: wanneer alles goed gaat is alles op te lossen en waar te nemen met een positieve uitkomst, ook met de mensen om ons heen totdat de schaduwzijde optreed.
Dus kortzichtig denken is voor de onverstandigen onder ons, want hopelijk duurt het leven langer dan vandaag en is de toekomst belangrijker dan deze dag.
Verenigt met vrienden of zakelijke relaties geeft eenmacht en daarmee kunnen we elkaar helpen in erbarmelijke tijden, want een ieder heeft zijn eigen specialiteiten.
De eenling met een egoïstische kijk op het leven, denkend niemand nodig te hebben stoot vroeg of laat zijn neus tegen de muur en dan is het meestal al te laat voor een   verandering met een opgelopen bloedneus.
Natuurlijke logica kunnen we volgen maar hoe iemand vanuit zijn ziel denk dat is moeilijk in te schatten, zeker als ze hun eigen anders voordoen dan dat ze innerlijk zijn.
Een metamorfose heeft niets met een goede of economische crisis te maken maar is de innerlijke denkwijze van de mens om vooruitgang te verkrijgen door inhaligheid.
Geld verdienen is geen probleem als we een goede reputatie hebben opgebouwd waar ons woord waarde heeft en onze acties resultaten laten zien en opleveren.
In iedereen zijn leven zal er geld inkomen en weer worden uitgegeven door de onkosten en als we die kunnen beperken zodat die lager zij dan onze inkomsten houden we geld over.
Alleen met woorden gaan we het niet redden in de maatschappij, de resultaten spreken voor zich en die bepalen in iedere gebeurtenis ons toekomstbeeld.
Er zullen onder ons altijd mensen zijn in een wereld bevolking van meer dan 7 miljard lieden die het zelfstandig niet zullen redden en hulp nodig hebben terwijl anderen steeds harder worden en egoïstisch zijn.
We leven nu in de twintigste eeuw waar bij de meesten personen geen respect meer is en eigenbelangen de voorhand hebben en vanzelfsprekend is, kijk maar om ons heen.
Door behoeftes en verslavingen verzwakt de intelligentie en worden regels overschreden door de moedwillige drang en verlangen ernaar.
De natuur is zo ingedeeld dat wij allemaal elkaar op een of andere manier nodig  hebben, zodoende is ons gedrag tegenover mekaar zo doorslaggevend.
Samenwerking met elkaar geeft meer kansen doordat ieder een andere materie kennis heeft en bij tegemoetkoming verenigt kunnen werken en onverslaanbaar zijn.
Mensen tezamen met elk kennis over een ander onderwerp is een imperium van kracht die coöpereren en zo dynamisch samenwerken aan toekomstperspectieven.
Door de verandering van de mensheid naar teveel opportunisme moeten velen er nachten lang over nadenken, voordat ze deze stap willen zetten.
Narcistisch denken help ons niet vooruit, maar op slechte ervaringen zit ook niemand te wachten en de tijdklok stopt niet, dus we verliezen onnodige tijd.
Sommige projecten of persoonlijke moeilijkheden kunnen we gewoon niet alleen doen of oplossen, daarom zijn de rechtvaardige mensen op de juiste plaats zo belangrijk.
Dat zullen degenen zijn die op alles voorbereid zijn en ermee weten om te gaan.
Want we kunnen allen een slachtoffer en vatbaar zijn van onverwachte omstandigheden waarbij we alle hulp kunnen gebruiken die ons aangeboden word.
Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking en daar allemaal mee bevangen zijn.

 
Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
 
auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru