We hebben ons leven en werk om te overleven als tweede kans

  We hebben ons leven en werk om te overleven als tweede kans   Veel dingen die pas


Vergeving is het Beste voor een Vreedzame Oplossing.

Vergeving is het Beste voor een Vreedzame Oplossing   Iedereen maakt fouten in zijn leven zowel bewust als onbewust dus de perfecte persoo


De Weg Terug naar Huis geeft een Verzadigd Gevoel

De Weg Terug naar Huis geeft een Verzadigd Gevoel.   De wereld is zo mooi en graag zouden we uit nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te ontdekken s


Achter de Deur is de Liefde

Achter de Deur is de Liefde   Iedereen komt op een leeftijd dat wij verlangen naar de liefde. Willen de liefdes deur openen om te ontdekk


Materialistisch Geeft Slechts de Korte Termijn Bevrediging, maar zal Niet voor Eeuwig de Schoonheid van onze Ziel Verbeteren

Materialistisch Geeft Slechts de Korte Termijn Bevrediging, maar zal Niet voor Eeuwig de Schoonheid van onze Ziel Verbeteren   Het is zo b


Altijd Vriendelijk zijn Voor Anderen zonder iets Terug te Verwachten.

Altijd Vriendelijk zijn Voor Anderen zonder iets Terug te Verwachten   Blijf erin geloven dat wat wijzelf geven of doen voor anderen zal a


Richt Ons op goede gedachten, en goede dingen zullen tot ons komen.

Richt Ons op goede gedachten, en goede dingen zullen tot ons komen   Negatief zijn in het leven is niet verstandig we moeten er altijd het beste


We Moeten grote Kracht te Verduren Hebben als het Leven ons de Moeilijkheden Laat Zien.

We Moeten grote Kracht te Verduren Hebben als het Leven ons de Moeilijkheden Laat Zien   Onze ouders geven ons zo'n beschermde opvoeding dat we